יום ג', י’ בטבת תשע”ט
דף הבית מרחבי הכיתות להיות בענייניים עיתון בית הספר הנהגת הורים גלריה חדר מורים יצירת קשר.
קרא עוד...
בשבוע הבא (אעדכן בנוגע ליום מדויק עד יום חמישי הקרוב) נקיים תרגיל למידה בשעת חירום. כל מחנכת תעלה למרחב הכיתה, משימה מתוקשבת קצרה (טופס שיתופי למשל ובו מס' שאלות) או שיוך משימה מאופק. על כל מחנכת להכין את תלמידי הכיתה ולידע אותם בדבר יום התרגיל, שעת התחלה ושעת סיום נדרשים. בתום התרגיל על כל מחנכת למלא את הקובץ השיתופי שאשלח ולענות בו על כל השאלות שיופיעו. עומדת לרשותכן לכל שאלה. בברכה יעל
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קונפליקט הינו התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו. הקונפליקט מהווה תופעה אנושית טבעית והוא עשוי להתגלע במערכות היחסים שבין יחידים, קבוצות, חברות, ארגונים ומדינות. מקורות הקונפליקט עשויים להיות: צרכים (פיזיים, חברתיים ואחרים), ערכים (אמונות, העדפות ותפיסות עולם מנוגדות/סותרות), משאבים ועוד.קיימות גישות שונות ביחסה של החברה לקונפליקט. האסכולות המסורתיות דוגלות במניעת קונפליקטים בכל מחיר כיוון שלשיטתן הם מזיקים למערכות היחסים בחברה. האסכולות של "יחסי האנוש" מתייחסות אל הקונפליקט כאל תופעה בלתי נמנעת שאינה מזיקה כל עוד יילמדו הדרכים לתעל את הקונפליקט לטובת החברה ולקידומה. אסכולות הקונפליקט המאוחרות יותר טוענות כי הקונפליקטים עשויים לשמש מנוף לצמיחה ולהעצמה ומשום כך יש לעודד אותם. מכל מקום, גישות אלה ואחרות מחדדות את הצורך בגיבוש דרכי פעולה והסכמות שיסייעו ליחיד ולקבוצה לנהל את מצבי הקונפליקט בדרך יעילה המקדמת את מטרותיהם והתורמת ליחסים ביניהם. דרכים אפשריות לניהול הקונפליקטים בדרך מקדמת עשויות להתגבש בעקבות שיח המברר את אחריותם של השותפים "לשמור את הכוח למשהו טוב" ולהימנע מפגיעה.
קרא עוד...
הורים יקרים,לנוחיותכם מצורף חוזר תשלומים תשע"ט.בברכה,הנהלת בית הספר
קרא עוד...
לוח אירועים חודשי
למידה בשעת חירום
גלישה בטוחה ברשת
מידע להורים
מפתח הלב
עיתון באנגלית
מקצועות לימוד
פינת היועצת
וועדות בית הספר
אליפות הסייבר קוד מנקי תשע"ט
טפסים
תחילת שנה
תמונות לדף הבית
שבוע הבטיחות בדרכים
תכנית הקשר הרב דורי
מועצת תלמידים
לוח חופשות תשע"ט
מקהלת בן גוריון